De Hoeksteen: dienstencentrum

In 2009 is Steunpunt De Hoeksteen geopend. In het voormalige kantoor van Bergopwaarts hebben diverse dienst- en zorgverleners hun intrek genomen. Dat maakt het leven van de inwoners van St. Jozefparochie een stuk makkelijker en aangenamer. 

Een breed aanbod van diensten 

Mensen kunnen terecht voor een knipbeurt bij de kapster, medicijnen afhalen, advies en ondersteuning vragen bij PsyPlus+ (psychische en ontwikkelingsstoornissen) dan wel een beroep doen op de diensten van de Zorgboog en Stichting Welzijn Deurne. Het Eetpuntrestaurant heeft haar deuren geopend en biedt complete maaltijden tegen aantrekkelijke prijzen voor bewoners in de Jozefparochie.  

De woonservicezone leent zich als concept voor verschillende doelgroepen. Naast ouderen is het concept vanwege de beschikbare dienstverlening ook uitermate geschikt voor andere groepen kwetsbare burgers.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan jongeren met een autistische beperking en mensen met een psychische beperking. Voor de herkenbaarheid en bereikbaarheid is een fysiek dienstencentrum in het hart van de wijk een belangrijke voorwaarde.

Langer  zelfstandig wonen

In een woonservicezone worden wonen, zorg en welzijn gekoppeld, waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde woonomgeving en niet vanwege zorg aangewezen zijn op een verzorgingshuis. Uitgangspunt hierbij is dat de zorg- en welzijnsdiensten dicht in de woonomgeving gerealiseerd worden en daardoor gemakkelijk bereikbaar zijn.

dienstencentrum De Hoeksteen

dienstencentrum De Hoeksteen

Ontmoeten

Naast de zorgverlening heeft het dienstencentrum ook een sociale functie. De aangeboden diensten bevorderen de leefbaarheid in een prachtige karakteristieke wijk. De woonservicezone St. Jozefparochie is de eerste in Deurne. Op basis van behoefte van bewoners en voortschrijdend inzicht zal het dienstenpakket zich de komende jaren verder ontwikkelen.
Klik hier om naar de website van De Hoeksteen te gaan.

 

Adres Steunpunt De Hoeksteen

St Jozefstraat 30
5753 AV Deurne